Søke på kirkegården
Søke på kirkegården

Søke på kirkegården

Du kan nå søke etter gravlagte på Iveland kirkegård.


Iveland kirkegård har tre gravfelt ved kirka - felt A, B og C, samt et nytt felt D bak kirka, som ikke tatt i bruk ennå.

Trykk her
 for å søke etter gravlagte, og du vil se felt, rad og grav de er gravlagt i.

Her er kart for de enkelt feltene.
Felt A

Felt B

Felt C


Felt DDel denne artikkel på e-post

Del artikkelen.