Fra Bispevisitasen i Iveland
Fra Bispevisitasen i Iveland

Fra Bispevisitasen i Iveland

Fra Biskopens besøk i Iveland.

Onsdag 3 september besøkte biskopen Iveland. Det ble en travel dag med mange flotte besøk og gode møter med grupper og enkeltmennesker.
Dagen begynte på Vatnestrøm oppvekstsenter som er en helt ny skole/barnehage. Her møtte biskopen ledelse i kommune og skole, og hadde en flott samling med barna. Ivar hadde laget sanger som barna fremførte.  Biskopen forklarte barna på en fin måte om hva en bispekåpe er. De ble veldig fasinert av korset han hadde rundt halsen. Og ganske imponert ble de da de hørte det var 200 år gammelt og i
ekte gull!( ett av fem som ble gitt til de norske biskoper av den Svenske kongen i 1814)
Ettermiddagen var det besøk på Iveland frivilligsentral og andakt på bygdeheimen, før kvelden ble avsluttet med en enkel gudstjeneste i kirken og kulturkveld på Bedehuset!
 Fra samlingen med skole- og barnehagebarn
på Vatnestrøm oppvekstsenter. 
  
  Korset er 200 år gammelt og ekte gull....
  Her fra besøket på bestestaua, hvor leder av
frivillighetssentralen, Helene Hauan, forteller
om arbeidet på staua.
  Ivar Skippervold med gitaren. Han hadde laget
noen sanger som barna fremførte.
 Fra kveldsgudstjenesten i Iveland kirke. Ivar Skippervold og
biskop Stein Reinertsen.
  Biskopen på kulturkvelden
  Blomsterutdeling
  
  Musikkorpset spilte.


Del denne artikkel på e-post

Del artikkelen.