Iveland, Evje og Hornnes > Meny-Evje-Hornnes > Kontakt oss

Ansatte:

 

 

Sokneprest i Evje og Hornnes:

Rune Stormark

Tlf. kontor Evje: 379 30 008
Tlf.mobil 909 56 608

Epost: rune.stormark@evje.kirken.no

   

Vikarprest i Evje og Hornnes

Kristina Grundetjern

tel. 415 55 864

E-post: kristina.grundetjern@kirkebakken.no

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------- - ------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Sokneprest i Bygland og Åseral.
(av og til litt prest i Evje og Hornnes kirker).

Kjell Steinbru 

Tel. 473 28 472

Epost: kjell.steinbru@evje.kirken.no

   

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Menighetssekretær
Åse T.Guldsmedmoen 

Åpningstid kontor:
tirs./tors.kl.09.00-14.00
fredag    kl.09.00-12.00

Tlf kontor: 379 30 008
Epost: ase.guldsmedmoen@evje.kirken.no
    Kirkeverge i Evje og Hornnes
Sjur Høgetveit

Tlf kontor: 379 30 008
Tlf mobil:  917 63 103
Epost: sjur.hogetveit@evje.kirken.no
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikarierende trosopplærer er:

Ann-Carina Rønaasen

Tlf.: 403 05 154
 


 

 

Trosopplærer:
Permisjon fra stillingen.

Maria Gundine Berås Homdal

Tlf.: 997 19 334

Epost: maria0304@live.no
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Leder av menighetskoret

Thomas Stanghelle

Se "Menighetskoret" for mer info.

Tlf.mobil: 928 40 556

 

midl. Prostidiakon 70%
(ikke Valle/Bykle):


Helga Aas Johnsen

Tlf mobil: 99 23 01 89

Epost: helga.johnsen@kirkebakken.no

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kirketjener Evje kyrkje
Kirkegårdene i Evje og Hornnes.
Thorbjørn Leifsen

Tlf.mobil: 915 19 764
Epost: thor-lei@vabb.no
 

    Kirketjener i Hornnes kyrkje
Ingunn Leifsen

Tlf.mobil: 480 79 267
Epost: ingunnle@vabb.no

Andre ting

Hjemmesiden

Har du tips eller ønsker til innhold/endringer til nettsidene?

Givertjeneste

Informasjon om skattefrie gaver til kirkelig virksomhet i Evje og Hornnes.